نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی ژنتیک ایمنی

۶۰,۰۰۰ تومان

دبیری جغرافیا (آزمون ، پاسخ تشریحی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارشناس حقوقی – حقوق عمومی (ادارای- اساسی) (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبیری جغرافیا ( آموزش ، آزمون ، پاسخ تشریحی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار 2 (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

هنر آموز کامپیوتر (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

آموزگار ابتدایی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آموزگار ابتدایی (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی حقوقی (حقوق جزا) (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

دبیری معارف اسلامی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارشناس حقوق خصوصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی علوم آزمایشگاهی

۳۵۰,۰۰۰ تومان