نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی قواعد صرف و نحو (کاربردی)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی آشنایی با علوم قرآنی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تاریخ ادبیات و نقد ادبی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اندیشه اسلامی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تفسیر موضوعی قرآن کریم

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی قواعد صرف و نحو (کاربردی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی علوم و تفسیر قرآن

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض و …)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تاریخ جهان (اروپا، قرون وسطی، رنسانس، قرون جدید و …)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی احکام

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی آیین زندگی

۱۵۰,۰۰۰ تومان