نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

مجموعه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اندیشه اسلامی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه

۶۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تفسیر موضوعی قرآن کریم

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی قواعد صرف و نحو (کاربردی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی علوم و تفسیر قرآن

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض و …)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تاریخ جهان (اروپا، قرون وسطی، رنسانس، قرون جدید و …)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی احکام

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی آیین زندگی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اخلاق اسلامی (آئین زندگی)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تاریخ ادبیات و نقد ادبی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تعریب، ترجمه درک مطلب

۵۰,۰۰۰ تومان