مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مبانی جامعه شناسی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روانشناسی عمومی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روانشناسی رشد

۶۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روانشناسی تربیتی (روانشناسی پرورشی)

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روش ها و فنون تدریس

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته روانشناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان