نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

دبیری شیمی ( آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دبیری شیمی (آموزش ، آزمون و پاسخ تشریحی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیمی آلی 1 و 2 و 3 و طیف سنجی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی فیزیولوژی گیاهی

۷۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیمی تجزیه ۱و۲ و دستگاهی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیمی فیزیک

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیمی معدنی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیمی

۱۵۰,۰۰۰ تومان