نمایش 1–12 از 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

۸۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مبانی فیزیولوژی

۸۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدیریت برگذاری مسابقات ورزشی

۶۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی

۶۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حقوق اداری

۷۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اصول بیمه

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اقتصاد کلان

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اقتصاد خرد

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدیریت مالی

۶۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدیریت عمومی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تحقیق در عملیات

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تئوری مدیریت (اصول مدیریت و تئوری سازمان)

۵۰,۰۰۰ تومان