نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی روانشناسی اجتماعی کاربردی

۷۰,۰۰۰ تومان

دبیری ادبیات فارسی(پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی نظریه های جامعه شناسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمون های آسیب شناسی روانی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمون های نظریه های روان درمانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبیری ادبیات فارسی(پکیج آموزش آزمون و پاسخ تشریحی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده عروض و قافیه و فنون ادبی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده نظم و نثر فارسی

۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده زبان فارسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

درسنامه و نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی تاریخ ادبیات و نقد ادبی

۵۰,۰۰۰ تومان