نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 10

کاردان حقوقی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پر تکرار برگزار شده استخدامی قوانین مدیریت خدمات کشوری

۸۰,۰۰۰ تومان

مبانی و اصول علم اقتصاد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی پول ، ارز و بانکداری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی آمار و احتمال

۷۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمون های مستند و پر تکرار برگزار شده استخدامی قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی آمار و احتمالات مهندسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اقتصاد کلان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی اقتصاد خرد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته علوم اقتصادی

۳۵۰,۰۰۰ تومان