نمایش 1–8 از 109 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

150,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

450,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس حقوقی – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی متصدی امور دفتری – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

200,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
  •  مبانی سازمان و مدیریت
  •  مدیریت منابع انسانی
  •  مدیریت رفتار سازمانی
  •  مدیریت تحول سازمانی
  •  مالیه عمومی و بودجه
  •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
  • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار -(گروه امور مالی) حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده