نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حسابدار – تخصصی و اختصاصی(پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

300,000 تومان

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حسابدار – تخصصی و اختصاصی(پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

500,000 تومان

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی ژنتیک سرطان

150,000 تومان
درسنامه به همراه آزمون و پاسخنامه تشریحی ژنتیک - ایمنی - تکامل - لنفوسیت        

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی جغرافیای روستایی

150,000 تومان
دیدگاه‌های نو در جغرافیا شهری جغرافیای شهری ایران مفاهیم شهر و روستا و روابط آن شهرنشینی و روستانشینی ایران در ادوار تاریخی جغرافياي شهري و ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي آن جغرافیا - سیاسی - شهری - روستایی        

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی جغرافیای سیاسی

150,000 تومان
دیدگاه‌های نو در جغرافیا شهری جغرافیای شهری ایران مفاهیم شهر و روستا و روابط آن شهرنشینی و روستانشینی ایران در ادوار تاریخی جغرافياي شهري و ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي آن جغرافیا - سیاسی - شهری - روستایی        

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی ژنتیک ایمنی

150,000 تومان
درسنامه به همراه آزمون و پاسخنامه تشریحی ژنتیک - ایمنی - تکامل - لنفوسیت