نمایش 1–8 از 39 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس حقوقی – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار -(گروه امور مالی) حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار ( امور حقوقی ) (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

350,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار -(گروه امور مالی) حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آموزش ،آزمون و پاسخ تشریحی)

500,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس حقوقی – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

500,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دستگاه های اجرایی دولتی کشور (حیطه عمومی) (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

300,000 تومان
بخش های : معارف و احکام و اندیشه اسلامی زبان و ادبیات فارسی زبان انگلیسی آموزش کامل مهارت های هفتگانه ریاضی و آمار هوش و سنجش و استعداد تحصیلی اطلاعات عمومی

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی بانکدار ( امور حقوقی ) (پکیج آموزش، آزمون و پاسخ تشریحی)

500,000 تومان
درسنامه ، آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی طراحی الگوریتمو ساختمان داده ها سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها نظریه زبان و ماشین ها الگوریتم - سیستم - معماری- داده